Projekty záhrad
  • kompletný návrh záhrady od 2D až k 3D vizualizácii
  • osadzovací plán s kompletným sortimentom rastlín
  • vytyčovací plán
  • návrh závlahového systému
  • návrhy osvetlenia záhrad